Segregator DONAU do akt osobowych

DONAU
Dodaj opinię
SE.174

Opis

Parametry

Opinie (0)

- Do porządkowania i archiwizowania historii zatrudnienia pracownika
- Zawiera różnokolorowe przekładki A, B, C:
A. dokumenty przedłożone przez pracownika w związku z ubieganiem się o zatrudnienie,
B. dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika,
C. dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia,
- Pomaga porządkować dokumenty, które zgodnie z ustawą (28.05.1996 r.) muszą obowiązkowo znajdować się w
aktach osobowych pracownika
- Podwójny mechanizm ringowy 20 mm
- Jednostka sprzedaży 1 sztuka